چاپ


خرید الکترونیکی

 

ردیف نام محصول زبان قیمت (ریال) قیمت با تخیف (ریال) خرید الکترونیکی
1 عطر گل نرگس فارسی 120000 96000
2 یاقوت فارسی 120000 96000
3 دردانه فارسی 80000 64000
4 آشنایی با امام موسی کاظم(ع) ستاره 9 فارسی 60000 48000
5 آشنایی با امام  رضا(ع)  ستاره  10 فارسی 60000 48000
6 آشنایی با امام  جواد (ع) ستاره 11 فارسی 60000 48000
7 آشنایی با امام  هادی (ع) ستاره 12 فارسی 60000 48000
8 آشنایی با  امام حسن عسکری (ع) ستاره 13 فارسی 60000 48000
8 آشنایی با  امام زمان(عج) ستاره 14 فارسی 60000 48000
8 نسیم (بدلیل ارتقاء نسخه فعلاً قابل عرضه نمی باشد ) 
فارسی 80000 64000
11 سال نما فارسی 80000 64000
12 ضحی DVD فارسی 120000 96000
11 ضحی فارسی (4 سی دی) فارسی 120000 96000
13 مبلغ خانواده فارسی 100000 80000
14 شکوفه فارسی 100000 80000
15 صبای نوجوانان فارسی 120000 96000
16 صبای کودکان فارسی 120000 96000
17 صبای کودکان (عربی) عربی 120000 96000
18 صبای کودکان (انگلیسی) انگلیسی 140000 112000
19 بیان فارسی 40000 32000
20 برهان فارسی 40000 32000
21 ذکر فارسی 40000 32000
22 دبستان قرآن اول ابتدایی فارسی 80000 64000
23 دبستان قرآن دوم ابتدایی فارسی 80000
64000
24 دبستان قرآن سوم ابتدایی فارسی 80000
64000
25 دبستان قرآن چهارم ابتدایی فارسی 80000
64000
26 دبستان قرآن پنجم ابتدایی فارسی 80000
64000
27 طاها فارسی 70000 56000
28 طوبی فارسی 70000 56000
29 نبأ فارسی 100000 80000
30 تنزیل فارسی 50000 42000
31 ولاءامام حسین (ع) فارسی 100000 80000
32 ولاء امام جواد (ع) فارسی 70000 56000
33 کریمه فارسی 70000 56000
34 رشاد فارسی 50000 40000
35 آموزش عربی کلاس اول دبیرستان فارسی 70000 56000
36 آموزش عربی کلاس دوم دبیرستان رشته ی ادبیات و علوم انسانی فارسی 70000 56000
37 آموزش عربی کلاس دوم دبیرستان سایر رشته ها فارسی 70000 56000
38 عاشورا فارسی 50000 42000
39 نداء فارسی 50000 42000
40 بشری 2 فارسی 50000 42000
41 گنجینه سیمای وحی (فارسی) فارسی 100000 80000
42 گنجینه سیمای وحی (عربی) فی رحاب القرآن عربی 100000 80000
43 حکمت مطهر فارسی 120000 96000
44 صبای نوجوان انگلیسی 120000 96000
45 هدهد فارسی 120000 96000
46 هفت آسمان فارسی 140000 112000
47 نسیم بهشت فارسی 120000 96000
48 مبشّر خانواده فارسی 100000 80000