چاپ

ذکر


خرید الکترونیکی

دانلود نمونه برنامه

نرم‌افزار ذکر به منظور امکان حفظ قرآن کريم با رعايت کليه قواعد و اصول حفظ قرآن تدوين شده است عناوين اين نرم‌افزار بدين قرار است:

حفظ: امکان حفظ قرآن کريم از طريق انتخاب دوره با قابليت تکرار دلخواه

نداي ملکوت: يک دوره ترتيل قرآن کريم همراه با هفت ترجمه و يک ترجم? گويا

تفسير: برگزيده تفسير نمونه با امکان جستجو در متن

پژوهش: امکان جستجو در متن قرآن کريم به دو صورت معمولي و اعراب گذاري شده

سرگرمي‌ها: سرگرمي‌هاي آموزنده و جذاب نظير جورچين، کارت بازي و دوتايي

فيلم: چندين قطعه فيلم از قرائت‌هاي مجلسي

امکانات جانبي همچون ساعت گويا، زنگ خبر، پخش اذان به افق شهرهاي مختلف و....

 
نظرها

نظر خود را وارد نمایید