چاپ

نداء عربی - انگلیسی


خرید الکترونیکی

دانلود نمونه برنامه

شامل حدود چهارده ساعت قرائت قرآن و تواشيح (۷٨ مورد از تلاوت‌هاي زيبا و جذاب قاريان مشهور جهان و ۱٤ تواشيح) چهل نوشتار و مقاله مي‌باشد. براي دست‌يابي آسان به تلاوت مورد نظر، مجموعة آنها در دو گروه جداگانة سوره و قاري دسته‌بندي شده است. كاربر مي‌تواند با هر يك از اين دو روش به تلاوت دلخواه خود برسد.
برنامة نداء داراي چهار بخش است كه هر بخش عنوان ويژه‌اي دارد.

الف) قاريان: در اين بخش نام پانزده تن از قاريان نامدار جهان از جمله: مصطفي اسماعيل، محمد صديق منشاوي، عبدالباسط محمد عبدالصمد و … آمده است.

ب) سوره‌ها: در اين بخش نام سوره‌هايي كه قاريان تلاوت كرده‌اند از جمله: فاتحه، حشر، تكوير و … آمده است

ج) تواشيح: ندا مشتمل بر چهارده مورد تواشيح است كه توسط گروه‌هاي مختلف اجرا شده است.از جمله: اسماء الله، بسم الله النور، بمديحك و …

 
نظرها

نظر خود را وارد نمایید