قرآنی

حدیث و معارف شیعه

فرهنگ عمومی

آموزشی

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب
1445  43.7%
خیلی ضعیف
1059  32%
خوب
358  10.8%
ضعیف
227  6.9%
متوسط
219  6.6%

تعداد شرکت کنندگان  :  3307
اولین نظر  :  پنج شنبه, 08 مهر 1389 12:14
آخرین نظر  :  یک شنبه, 01 ارديبهشت 1398 11:40