قرآنی

حدیث و معارف شیعه

فرهنگ عمومی

آموزشی

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب
1457  43.6%
خیلی ضعیف
1075  32.2%
خوب
361  10.8%
ضعیف
227  6.8%
متوسط
221  6.6%

تعداد شرکت کنندگان  :  3340
اولین نظر  :  پنج شنبه, 08 مهر 1389 12:14
آخرین نظر  :  سه شنبه, 26 شهريور 1398 10:21