قرآنی

حدیث و معارف شیعه

فرهنگ عمومی

آموزشی

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

چاپ

ضحی عربی - انگلیسی


خرید الکترونیکی

دانلود نمونه برنامه

اين نرم‌افزار كه در زمينة قرآن كريم عرضه گرديده، مشتمل بر پنج دوره ترتيل قرآن كريم، همراه با چهار ترجمة انگليسي است.

عناوين ضحي ۱ چهار عنوان اصلي در برنامه آمده است كه عبارتند از:

الف) ترتيل قرآن كريم: كاربر با انتخاب اين عنوان، بينندة متن قرآن كريم خواهد بود كه قاريان مشهور جهان به روش ترتيل، تلاوت كرده‌اند، ترجمة قرآن كريم و عكس قاري نيز، هم‌زمان در صفحة نمايش ديده مي‌شود.

ب) نسخه‌شناسي ترجمه‌ها: نام چهار تن از مترجمين قرآن كريم در برنامه آمده است كه در بخش نسخه‌شناسي ضمن معرفي اجمالي ايشان نقدي هم بر ترجمه‌هايشان شده است.
مترجمين عبارتند از : آرتور جان آربري، يوسفعلي، شاكر، پيكتال.
همچنين نوشتاري در مورد فن ترجمة قرآن و نقد و بررسي ترجمه‌هاي به كار رفته در ضحي ۱، تهيه و در برنامه گنجانده شده است.

ج) زندگي‌نامة قاريان: برنامه ضحي ۱، قرائت كامل قرآن كريم از سوي پنج قاري مشهور جهان را همراه با نام، زندگي‌نامه و عكس هر يك از اين قرّاء در اختيار علاقه‌مندان گذاشته است.
قاريان عبارتند از: شهريار پرهيزگار، محمد صديق المنشاوي، محمود خليل الحصري، محمد جبريل و سعد الغامدي.

د) نمايش فيلم: در اين برنامه چهار قطعه فيلم گنجانده شده كه حدود شانزده دقيقه از برنامه را به خود اختصاص داده است و در آنها صحنه‌هايي از سيد محمد حسين طباطبائي (خردسال‌ترين حافظ كل قرآن كريم) و مجالس قرائت قرآن قاريان مشهور جهان به نمايش گذاشته شده است.

 
نظرها

نظر خود را وارد نمایید